homevoordelen Stelcon®referentiescontactdownloadsnieuws
ZOEKEN
TOEPASSINGEN
bedrijven/industrie
land- & tuinbouw
openbare ruimte
residentieel
PRODUCTEN
N-platen
B-platen
materieel
VERKOOP/VERHUUR
PLAATSING
2 193 869 Bytes2 280 768 Bytes
PRODUCTEN > afwatering

In het algemeen kunnen de Stelcon® afwateringselementen toegepast worden in combinatie met alle typen Stelcon® bedrijfsvloerplaten. De elementen zijn echter ook bruikbaar in combinatie met andere verhardingen.
Voor deze toepassing bestaan 2 mogelijkheden: de Stelcon® verholen goot en de Stelcon® open goot, elk met bijhorende zandvangputten. De Stelcon® verholen goot wordt zonder twijfel het meest toegepast en vandaar in het vakjargon ook wel de 'Stelcon®-goot' genoemd.

Verholen goot
De bovenzijde van de verholen goot is geheel vlak, ideaal dus wanneer over de goot transport plaatsvindt om gedaver te vermijden. Ook naar netheid toe een goede keuze want het slib zit in de goot en wordt niet opengereden bij het dwarsen van de goot met de banden. De afwateringselementen zijn vervaardigd van gewapend beton en zijn verkrijgbaar met of zonder een stalen omranding. Bijhorende zandvangputten zorgen voor de opvang van het slib en voor de waterafvoer naar de riolering.

Open goot
De Stelcon® open goot - ook wel molgoot genoemd - wordt veelal toegepast op die plaatsen waar sprake is van sterke vervuiling en waar nauwelijks of geen transport plaatsvindt over de goten. De afwateringselementen zijn vervaardigd van gewapend beton en voorzien van een stalen omranding. Bijhorende zandvangputten zorgen voor de opvang van het slib en voor de waterafvoer naar de riolering.

Stelcon België • Schrijnwerkerslaan 8 • Industriezone De Zaat • B-9140 Temse • tel 03 771 69 94 • info@stelcon.be
© website powered by PC GRAPHICS WEBDESIGN 2014